KBT/Samtalsterapi

Om KBT

Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsform med starkt forskningsstöd och som rekommenderas av Socialstyrelsen. Grunden i KBT bygger på inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitiv vetenskap. Våra tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och skapar mönster/scheman som kan bli till hinder i olika situationer. När vi är pressade av vår omgivning eller känner inre krav så är det lätt att hamna i onda spiraler som kan leda till psykisk ohälsa.

Ibland kan det vara viktigt att titta bakåt men oftast så arbetar man med problematik och svårigheter i nuet. Terapeuten är aktiv och samarbetar med klienten för att förstå och analysera problematik. I KBT arbetar man med viktiga mål och värden för att öka klientens livskvalité.

På ReMind är klientens hela hälsa är i fokus. Med KBT som terapeutisk grund och med ett hälsofokus framförallt inriktat på balansen mellan aktivitet och vila. Även prestationer kopplat till oro och ångest är ett viktigt fokus. Om du vill må bra och utvecklas i livet behövs balans inom flera områden som fysisk hälsa, sömn, motion och återhämtning men även vad gäller dina relationer och den viktiga balansen mellan krav och prestationer.

KBT har forskningsstöd och fungerar bra i alla åldrar och grupper med barn, ungdomar och vuxna. Terapeuten anpassar alltid utifrån klientens förutsättningar och behov. På ReMind är även par och föräldrar välkomna.

Hur går det till

KBT är en korttidsterapi och man brukar behöva mellan 10-20 sessioner. Ibland behövs bara några få gånger för att komma på banan igen och vid svårare problematik kanske fler sessioner över en längre tid. Varje behandling inleds med en bedömning och problemformulering, en dubbel session på 90 minuter och följande sessioner är 45 minuter. Terapeuten och klienten samarbetar under behandlingen. Mellan sessioner kan överenskomna hemuppgifter ges för att terapin ska ge bästa effekt. Allt utifrån den individuella analysen och planeringen som inleder behandlingen. Om du har frågor eller vill veta mer så är du välkommen att höra av dig till oss på ReMind Terapi.

Samtalsterapi

Samtalsterapi är ett samlingsnamn för stödjande och bearbetande samtal. Om du hamnat i livskris, går igenom en svår tid, har sjuk anhörig eller akut behöver stöd. Det kan handla om separation eller sorg. Kanske behöver du stöd som förälder eller någon helt annan svår situation. Vi som arbetar på ReMind Terapi har vår bakgrund som kuratorer och lång erfarenhet av stödjande arbete. Välkommen att höra av dig till oss på ReMind.