Mindfulness/Återhämtning

 

Mindfulness är både ett förhållningssätt i livet och en träning i att fokusera på nuet, en slags medveten närvaro. Vi upplever stunden som den är vilket innebär en möjlighet att öppna oss för ett inre lugn och acceptans på ett icke- dömande sätt.

Idag har många har kommit i kontakt med mindfulness och kanske provat eller till och med använder metoden i någon form. Även om mindfulness är trendigt och kanske just därför kräver mer öppenhet för att prova så finns det fördelar även för den som tänker att det är något tillfälligt. Om du någon gång upplevt ett möte där personen och du varit helt närvarande och jämför det med att möta någon som tvärtemot varit frånvarande. Eller att du själv inte varit närvarande och känner att du har svårt att komma ihåg vissa delar av mötet. Då vet du skillnaden som kan handla om att mötet kändes betydelsefullt och meningsfullt eller inte alls. Skillnad i om personen lyssnat och även att ta in vad den andre förmedlat. Både ett möte i vardagen, ett arbetsmöte eller ett svårt samtal påverkas av graden av närvaro. En beskrivning skulle kunna vara att träna på att gå in i närvaro och stanna upp tempot. Mindfulness handlar även om att stanna upp och vara närvarande i sin kropp vilket kan innebära att bli medveten om var och hur vi andas, hur spända eller avslappnade vi är. Att bli medveten om våra tankar, kanske oros- eller katastroftankar. Vi har då möjligheten att koppla ur autopiloten, våra vanliga sätt att reagera på och välja medvetet hur vi vill svara och agera i situationen.

MBSR- Mindfulness Based Stress Reduction utvecklades från 1970-talet och framåt i USA av Jon Kabat Zin, läkare och biolog som tog in metoden i klinisk miljö. Under 1990-talet visade många studier att Mindfulness förbättrade läkningsprocesser, immunförsvar och höjde livskvalitén hos patienter med olika och ibland kroniska sjukdomar. För att göra Mindfulness tillgänglig för alla togs religiösa anspråk bort. Idag finns flera välutvecklade program och mycket forskning kring goda effekter av Mindfulness. Så även om Mindfulness och meditation introducerades i västerlandet relativt nyligen så vilar den på buddistisk tradition som lärde ut närvaro på ett speciellt sätt som även inbegrep och utvecklade medkänsla med oss själva och till vår omvärld.

Programmet MBSR

Programmet består av åtta träffar i grupp ca två timmar per träff. Varje träff introduceras ett tema och en guidad meditationsträning. Varje deltagare väljer själv på vilket sätt man delar med sig i gruppen. Deltagarna har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter men kan välja att enbart följa sin egen process. Ledaren ansvarar för ett tryggt klimat. Mellan träffarna så tränar deltagarna olika meditationsövningar som följer på temat.

Träff 1: Känn din kropp

Träff 2: Känn din andning

Träff 3: Var närvarande i andning och rörelse

Träff 4: Stillhet

Träff 5: Acceptans

Träff 6: Hantera livet

Träff 7: Tankar är inte fakta

Träff 8: Vidmakthållande

skalen

MindfulnessYoga

Mindfulnessyoga är en kombination av den buddistiska meditationen och Hinduistisk yoga. Programmet som erbjuds på ReMind är i grunden utformat för smärtpatienter men är hjälpsamt för alla som behöver återhämtning och stresshantering. Mindfulnessyoga ger dig fysisk och psykisk styrka. I Mindfulnessyoga är prestationen inte viktig utan du anpassar rörelserna efter din kropp, behov och dagsform. Lika mycket mental balans som att stärka kroppen med långsamma yogaövningar.

Återhämtning

Vår samtid och kultur kräver att vi tar stort eget ansvar när det gäller att balansera en ofta kravfylld tillvaro. Vår hälsa och välbefinnande kommer för många i sista hand tills kroppen ger signaler på stress och utmattning. Kroppen signalerar till oss på olika sätt genom att bli spänd, migrän, glömska till smärtsignaler. Vårt psyke signalerar med oro och katastroftankar eller genom att öka kontroll- och stressbeteenden. För att må bra så behöver vi hitta vår egen återhämtning som verkligen fyller på med energi på djupet. För många handlar det om motion och träning som balanserar tillvaron.

Mycket forskning finns kring träning och effekter av motion på stress och hälsa. Men det kan också vara helt andra aktiviteter som fyller på med energi som tystnad eller skapande eller att göra aktiviteter som fångar hela din uppmärksamhet. Naturen har för många en vilsam inverkan i betydelse av återhämtning. I terapin utforskar vi balansen mellan aktivitet och vila för just dig. Vi arbetar med beteenden och förhållningssätt till krav och prestation.