Mottagningen och priser

 

ReMind Terapi ligger mitt i stan i en gammal och mysig lokal. Vi är för närvarande två terapeuter på mottagningen. Camilla som driver Remind Terapi och kollega Erica Blyth som driver Blyth Terapier som presenteras under samarbeten. Vi har ett nära samarbete och har en samsyn vad gäller bemötande och förhållningssätt till våra klienter.

ReMind Terapi är en levande psykoterapimottagning med några få aktiva KBT-terapeuter med en helhetssyn på psykisk hälsa och ett normaliserande synsätt på hälsa. Terapin bygger på ett processbaserat arbetssätt med fokus på faktorer som är drivande hos klienten. Under behandlingen/terapin kommer klienten att få möjlighet till självreflektion och utveckling både genom sin egen terapi men också genom att träna  medveten närvaro. Terapeuterna på ReMind förmedlar glädje och hopp genom sitt superbemötande av klienterna. Vår målsättning är att det ska vara fantastisk att gå i terapi på den här mottagningen.

Priser

Individuell terapi:

1250 kr per session

Mindfulness, MBSR:

Åtta tillfällen i grupp 4900 kr

Föreläsningar och teman:

Pris vid förfrågan

mottagningen-inne