Omdömen

 

Kvinna 23 år

Sökorsak: oro och ångest och depression

Behandlingsfokus- Självkänsla/eget värde och behov

Antal sessioner: 7

Nu gillar jag att hänga med mig själv”

 

Kvinna 43 år

Sökorsak: Våld i nära relation och Trauma/PTSD

Behandlingsfokus: PTSD och våld i nära relation

Antal sessioner: 18

“ Du har gett mig tryggheten och utrymmet att vara ärlig”

 

Kvinna 23 år

Sökorsak: PTSD

Behandlingsfokus: PTSD

Antal sessioner: 12

“Jag känner mig trygg hos dig, du är bra på det du gör”

Kvinna 64 år

Sökorsak: ångest/rädsla

Behandlingsfokus: Exponering

Antal sessioner: 7

"Jag har brottas i många år med en stark rädsla för båtresor, vilket både varit plågsamt och har begränsat mitt liv. KBT-behandlingen gav långt bättre resultat än vad jag vågat hoppas på! Camillas kloka lotsning har hjälpt mig att hitta ett sätt att hantera min rädsla och ångest. Jag har också fått med mig verktyg som fungerar även i andra stressrelaterade situationer. Det är ovärderligt!"